21-11-2019 Bijeenkomst 3, jaar 4

Vandaag vindt de POINT-bijeenkomst plaats op basisschool de Wichelroede. Nadat Elise de bijeenkomst geopend heeft, vertelt Margot over hoe het begaafdheidsonderwijs wordt vormgegeven bij haar op school. Zo wordt er één dag gereserveerd voor begaafdheid, waarbij leerkrachten vragen kunnen stellen en Margot in de klassen gaat kijken.

Masterstudent Joke presenteert de opzet van het grootschalige onderzoek. Dit schooljaar wordt onderzoek gedaan naar de kennis, vaardigheden en attitude van leerkrachten, om (begaafde) leerlingen goed te kunnen ondersteunen in de reguliere klas.

De afgelopen weken hebben de leerkrachten hun eerste ideeën over de kleinschalige onderzoeken op papier gezet. Dit wordt kort met elkaar gedeeld en daarna gaan de leerkrachten in groepjes verder aan de slag. Er is hard gewerkt en iedereen heeft een duidelijker beeld van zijn of haar eigen onderzoek. De komende periode zullen de leerkrachten hun probleemstelling verder uitwerken.

Na de pauze verzorgt Sven een presentatie over zijn onderzoeken naar kindertekeningen van (begaafde) leerlingen. Heel interessant om zijn verhaal te horen! Tot slot is er nog tijd voor de materialenronde. Het spel Zig & Zag, de Projectenballade en het Kinderkwaliteitenspel zijn vandaag meegenomen. De materialen worden laten zien en uitgelegd. Het was weer een goede en leerzame POINT-bijeenkomst!