21-10-2021, Bijeenkomst 2, jaar 2

Donderdag 21 oktober 2021 – Tweede bijeenkomst, jaar 2

De ochtend begon met onderzoek klein. In groepen werd er aandacht besteed aan de meetinstrumenten. Er is weer hard gewerkt!

Vervolgens deelde Marijn een good practice over de PLG-bijeenkomsten omtrent kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, die zij voor haar onderbouwcollega’s heeft georganiseerd. De good practice leidde tot interessante gesprekken en discussies.

Na een korte pauze was het tijd voor teambuilding. Hiervoor gebruikten we een protocol van de onderwijsingenieurs, namelijk ‘compass points’. We kregen hierbij inzicht in elkaars verschillende denk- en werkwijzen. Mooi om te zien hoe we elkaar aanvullen.

Na de lunchpauze stond de workshop van Anouke op de planning over het boek ‘Hoe dan?! Pakkend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen’. We leerden meer over de drie praktijkparadigma’s en we gingen met elkaar in gesprek over welke paradigma’s er heersen binnen onze eigen scholen.

Tot slot zijn we aan de slag gegaan met het onderzoek groot van dit jaar. We verzamelden thema’s, vragen en onderwerpen omtrent (hoog)begaafdheid die op de scholen leven. Uiteindelijk is besloten dat het onderzoek zich gaat richten op de po-vo overgang. Het wordt weer een heel interessant onderzoek!

Het was weer een geslaagde dag die voorbij is gevolgen!