21-01-2021 – Bijeenkomst 4, jaar 1

Donderdag 21 januari 2021 – Vierde bijeenkomst, jaar 1

De vierde bijeenkomst van POINT040 vond vanwege de coronasituatie online plaats. Tijdens de inloop van deze bijeenkomsten ontstonden gesprekken over het afstandsonderwijs. Een situatie waar iedereen weer het beste van probeert te maken.

De bijeenkomst startte vervolgens met onderzoek klein. Eerst luisterden we naar een korte presentatie over logisch redeneren en het gebruiken van een argumentatieschema. Vervolgens gingen we hier in groepjes mee aan de slag.

Na zelf actief aan de slag te zijn geweest was het tijd om te luisteren naar een presentatie van Lineke van Tricht. Zij vertelde over het Erasmus+ project ‘Creating Equal Opportunities at School’. Door de presentatie zijn we ons weer goed bewust geworden van het belang van het aanreiken van academische woordenschat, met name aan kinderen met een minder bevoorrechte achtergrond.

Vervolgens vertelde de masterstudenten welke meetinstrumenten ze gaan gebruiken voor de grootschalige POINT-onderzoeken. De POINT-leerkrachten gaven hun eerste feedback op deze instrumenten.

We sloten de dag af met een good practice vanuit de POINT-leerkrachten uit het voortgezet onderwijs (Rick en Astrid). Zij vertelden over welke activiteiten zij in het voortgezet onderwijs aanbieden aan (hoog)begaafde leerlingen. Vervolgens gingen we in groepjes uiteen om na te denken over deze activiteiten. Fijn om met elkaar hierover in gesprek te gaan!

Ondanks dat de bijeenkomst ditmaal online plaatsvond, hebben we weer een productieve, interactieve en inspirerende dag gehad!