20 februari 2018, 6e bijeenkomst 2e jaar POINT

 

 

 

 

 

 

Vandaag is er gestart met een presentatie van Liesbeth, een van de POINT deelnemers over de Executieve functies.

Liesbeth gebruikte stukken theorie, koppelde die aan praktijkvoorbeelden en liet ons ook zelf in gesprek gaan aan de hand van een spel dat ze zelf ontwikkeld heeft.

Een leuke vorm om het gesprek aan te gaan en de stellingen die gebruikt werden leverden genoeg voer voor gesprek/ discussie op.

Na deze presentatie moest Liesbeth aan de slag met een kennisclip.
Vandaag werden er ook van Anouke, Sven en Lisette een kennisclip gemaakt die ook op de site te vinden zijn onder het kopje kennisdeling. (http://www.point013.nl/kennisclips/)

Na de pauze was er een presentatie van de uitgever van ‘Zorg Primair’, het blad waar wij alleen een bijdrage aan gaan leveren.
Hij gaf ons schrijverstips en uitleg over het hoe en wat van dit blad. Leerzaam en goed bruikbaar voor de fase waar we nu naar toe aan het werken zijn,
het schrijven van een praktijkartikel.

Hierna was er nog tijd om met de onderzoekers in gesprek te gaan over de voortgang van het onderzoek op de eigen school en
daar werd ook meteen nagedacht over hoe dit nu straks in een artikel vorm te gaan geven. Al met al weer voldoende input voor de deelnemers om verder te kunnen!