20-10-2022 Bijeenkomst 2, jaar 7

Vandaag waren we te gast op SBO Westerwel. Na ontvangst met koffie en thee zijn we de bijeenkomst gestart met een teambuildingsactiviteit. De activiteit was een ‘zoek iemand die… bingo’, met als doel om elkaar (nog) beter te leren kennen. Het was de bedoeling om de bingokaart zover mogelijk vol te krijgen, door bij elke stelling iemand te vinden die voldeed aan deze stelling.

Daarna heeft Nienke het wetenschappelijk onderzoek voor dit jaar gepresenteerd. Dit jaar richt het wetenschappelijke onderzoek zich op het inventariseren van welke thema’s spelen binnen de POINT-scholen.

Om POINT meer een plek te geven in de school en daarbuiten, bespraken we wat leerkrachten hier al aan doen of wat ze wellicht zouden kunnen doen. Er kwamen mooie tips naar voren. Ook Kim en Anouke deelden nog een aantal tips.

Vervolgens gingen we verder met praktijkonderzoek. Hans heeft een presentatie verzorgd over praktijkgericht onderzoek en het werken met een onderzoekscyclus. Iedereen heeft vraagstukken of thema’s meegenomen die interessant kunnen zijn voor het eigen onderzoek. Na de presentatie van Hans gingen de leerkrachten en begeleiders uiteen om verder aan de slag te gaan met de probleemanalyse.

In haar lezing is Anouke ingegaan op de verschillende perspectieven op (hoog)begaafdheid. De presentatie is opgebouwd in drie delen: fases die mensen doorlopen die in aanraking komen met (hoog)begaafdheid, theoretische benaderingen en modellen en reflectie.

Na de lezing deelde Monique een mooie good practice, namelijk hoe zij op school de ontwikkeling van executieve functies bij leerlingen stimuleren. Vervolgens werden we door twee enthousiaste leerlingen door de school rondgeleid. Het was leuk om een beeld van Westerwel te krijgen.