20-01-2022 Bijeenkomst 4, jaar 6

Donderdag 20 januari 2022 – Vierde bijeenkomst, jaar 6

Vandaag is de eerste POINT-bijeenkomst van het nieuwe jaar! We beginnen met een leuke duo-opdracht, waarbij één persoon een voorwerp tekent. Deze persoon geeft instructies met als doel om de andere persoon hetzelfde voorwerp te laten tekenen. Dit blijkt een behoorlijke uitdaging als je elkaars tekening niet mag zien en alleen abstracte vormen mag benoemen.

Daarna gaan we direct aan de slag met onderzoek klein. Het is mooi om te horen dat de onderzoeksbevindingen kunnen leiden tot mooie veranderingen in de POINT-scholen! Vervolgens is het tijd voor productontwikkeling. Zowel centraal als in groepjes gaan we aan de slag met de vijf ondersteuningsniveaus, zodat we uiteindelijk een mooie routekaart kunnen maken voor scholen. Het eerste begin is gemaakt!

Na een welverdiende lunchpauze verkennen we met gemeente Tilburg een mogelijke samenwerking. Het is heel fijn om te horen dat binnen de gemeente veel gebeurt rondom (hoog)begaafdheid. We hebben afspraken gemaakt en kijken ernaar uit om verder met elkaar samen te werken!

Melissa legt de vragenlijst en informatiebrief van haar onderzoek voor aan de POINT-deelnemers. Iedereen denkt kritisch mee een geeft fijne feedback op de documenten. We kijken ernaar uit om het onderzoek uit te voeren en hopen dat het veel mooie inzichten voor de praktijk oplevert.

Tot slot verzorgt Ellen een interessante lezing over het thema buitenonderwijs, waarbij ze specifiek ingaat op de (hoog)begaafde leerlingen. We worden zelfs nog even naar buiten gestuurd met leuke buitenbingokaarten. De belangrijkste les die Ellen ons meegeeft is dat we kinderen vooral moeten laten buitenspelen.

Het was een geslaagde dag vol inspiratie!