19-10-2021 Bijeenkomst 2, jaar 1

Donderdag 19 oktober 2021 – Tweede bijeenkomst, jaar 1

Vandaag begonnen we de bijeenkomst met twee starters. De doelen van deze starters waren het opfrissen van de namen, elkaar beter leren kennen en terug -en vooruitblikken. De activiteiten die we hiervoor gebruikt hebben zijn ‘naamballon’ en ‘ga staan als…’. Mooie werkvormen om de dag positief te starten.

Ook dit schooljaar zal er weer een grootschalig POINT-onderzoek plaatsvinden. Sandra, masterstudent Orthopedagogiek, zal daarom tot aan de zomervakantie bij POINT betrokken zijn. In subgroepen gingen we in gesprek over de meegebrachte vraagstukken vanuit de scholen. Er werd veel gebrainstormd, waarbij interessante thema’s aan bod kwamen.

Uiteindelijk werd besloten dat het onderzoek van dit jaar zich zal gaan richten op de visie van leerkrachten t.o.v. hoogbegaafdheid met daarbij de thema’s ‘collective efficacy’, zelfvertrouwen van leerkrachten en ‘academic optimism’. Hopelijk levert het onderzoek mooie inzichten op voor de onderwijspraktijk en wetenschap!

Na onderzoek groot gingen we aan de slag met onderzoek klein. We hebben ons gericht op de probleemanalyse. In groepjes waren we elkaars ‘critical friend’, zodat elke deelnemer meer zicht kreeg op wat het onderwerp van de onderzoeksvraag zal gaan worden.

Na de lunchpauze stond de workshop van Anouke op de planning over het boek ‘Hoe dan?! Pakkend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen’. We leerden meer over de drie praktijkparadigma’s en we gingen met elkaar in gesprek over welke paradigma’s er heersen binnen onze eigen scholen. In het kader van ‘collective efficacy’ is het belangrijk om hierover met collega’s in gesprek te gaan.

We sloten de dag af met een good practice van Linda van den Heuvel. Zij vertelde meer over het Innovatielab van KC Meander. Ze vertelde onder andere hoe het Innovatielab tot stand is gekomen, welke materialen er gebruikt worden en hoe ze binnen het Innovatielab te werk gaan. Het was een erg interessante en inspirerende good practice.

Het was weer een geslaagde dag en we kijken alvast uit naar de volgende bijeenkomst in november!