19-09-2023, Bijeenkomst 1, jaar 3

Anouke opende de bijeenkomst en vertelde over de start van POINT-Zaanstreek. Ook vertelde ze over de intentie om in het komende schooljaar (2024-2025) een POINT-Limburg en POINT-taal te starten. De werving voor deze werkplaatsen is gestart. Na dit mooie nieuws stond Anouke stil bij het afscheid van Ton van Houtert, één van de medeoprichters van POINT. Haar woorden deden recht aan wie Ton was en waar hij voor stond.

Na het gezamenlijke openingswoord vond de teambuildingsactiviteit plaats, namelijk een pubquiz waarin gemixte teams samenwerkten om een mooie score neer te zetten. Op deze manier ontstond een mooie verbinding tussen de verschillende werkplaatsen. Vervolgens gingen de verschillende werkplaatsen uiteen, om zo met de eigen club het jaar op te starten. POINT073 start met het derde jaar, waarin het ontwikkelen van een gezamenlijk product centraal staat. De eerste verkenning naar het te ontwikkelen product is gemaakt. Daarnaast hebben we ook weer nieuwe stappen gezet in de afronding en implementatie van het eigen praktijkonderzoek.

’s Middags luisterden we naar de inspirerende lezing van Tijl Koenderink. Hij deelde zijn ervaringen over onderwijsvormen in de VS, gericht op (hoog)begaafdheid. Daarna was er ruimte om vragen te stellen. De dag werd feestelijk afgesloten met de lancering van KarakterKracht, een product ontwikkeld door POINT040 in samenwerking met Onderwijs Maak Je Samen (OMJS). KarakterKracht is erop gericht (hoog)begaafde leerlingen te ondersteunen bij het begrijpen van zichzelf en het beter begrepen worden door anderen. KarakterKracht kan leerlingen ondersteunen bij de ontwikkeling van hun zelfbeeld. Het product is gericht op leerlingen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar en professionals die met hen werken. Onder het genot van een gebakje kon KarakterKracht bekeken worden.

Het was een waardevolle bijeenkomst, waarin lief en leed met elkaar gedeeld werden.