19-09-2023, Bijeenkomst 1, jaar 2

Anouke opende de bijeenkomst en vertelde over de start van POINT-Zaanstreek. Ook vertelde ze over de intentie om in het komende schooljaar (2024-2025) een POINT-Limburg en POINT-taal te starten. De werving voor deze werkplaatsen is gestart. Na dit mooie nieuws stond Anouke stil bij het afscheid van Ton van Houtert, één van de medeoprichters van POINT. Haar woorden deden recht aan wie Ton was en waar hij voor stond.

Na het gezamenlijke openingswoord vond de teambuildingsactiviteit plaats, namelijk een pubquiz waarin gemixte teams samenwerkten om een mooie score neer te zetten. Op deze manier ontstond een mooie verbinding tussen de verschillende werkplaatsen. Vervolgens gingen de verschillende werkplaatsen uiteen, om zo met de eigen club het jaar op te starten.

POINT013 start met het tweede jaar. Vorig jaar heeft iedereen voor het eigen praktijkonderzoek het probleem binnen de organisatie in beeld gebracht en is er in de literatuur gekeken wat erover gezegd wordt. Daarnaast is er ook nagedacht over de methodiek die de leerkrachten gaan gebruiken om de benodigde informatie te gaan verzamelen binnen de eigen organisatie. Dit jaar zal in het teken staan van het verzamelen van informatie met de juiste onderzoeksmethodiek en het analyseren van de verkregen informatie.  

We gingen aan de slag met het opfrissen van de kennis rondom verschillende methodieken en daarna hebben we aan de hand van een checklist ethiek in groepjes bekeken of er rekening is gehouden met verschillende ethische vraagstukken. Na de lunchpauze hebben we op een leuke en actieve manier gewerkt aan teambuilding. Aansluitend gingen de groepjes uit elkaar om te werken aan het eigen onderzoek. Na al het harde werken was het tijd voor het gezamenlijke middagprogramma. 

We luisterden naar de inspirerende lezing van Tijl Koenderink. Hij deelde zijn ervaringen over onderwijsvormen in de VS, gericht op (hoog)begaafdheid. Daarna was er ruimte om vragen te stellen. De dag werd feestelijk afgesloten met de lancering van KarakterKracht, een product ontwikkeld door POINT040 in samenwerking met Onderwijs Maak Je Samen (OMJS). KarakterKracht is erop gericht (hoog)begaafde leerlingen te ondersteunen bij het begrijpen van zichzelf en het beter begrepen worden door anderen. KarakterKracht kan leerlingen ondersteunen bij de ontwikkeling van hun zelfbeeld. Het product is gericht op leerlingen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar en professionals die met hen werken. Onder het genot van een gebakje kon KarakterKracht bekeken worden.

Het was een waardevolle bijeenkomst, waarin lief en leed met elkaar gedeeld werden.