19-01-2023 Bijeenkomst 4, jaar 7

De start was wat chaotisch. Door de grote hoeveelheid sneeuw hadden veel van ons vertraging. Gelukkig zijn we allemaal ongedeerd aankomen.

Na een kop thee of koffie startten we de bijeenkomst met een warming-up: check-in. De check-in was bedoeld om verwachtingen bespreekbaar te maken en om te peilen hoe het met iedereen ging. Door middel van het gooien van een kubus waarop de vragen stonden, werd bepaald wie welke vraag mocht beantwoorden.

Vervolgens stonden de pitches van de verschillende praktijkonderzoeken op de planning. We hebben eerst kort de tijd genomen om de laatste voorbereidingen nog te treffen. Daarna kreeg iedereen drie minuten de tijd voor een pitch en was er tijd om vragen te stellen.

Na de pitches zijn we door gegaan met het praktijkonderzoek. Bij dit onderdeel startte Juliƫt met een presentatie, waarin zij uitleg gaf over o.a. het opstellen van zoektermen en zoekregels in Google Scholar. Zij sloot haar presentatie af met uitleg over de Google Lens, waarmee je handig teksten kunt vertalen. Vervolgens heeft Hans het stokje overgenomen en is verder gegaan met het opstellen van een goede onderzoeksvraag. Hij gaf verschillende criteria waar een goede vraag aan moet voldoen. Daarnaast gaf hij in zijn presentatie wat meer uitleg over de opbouw van een onderzoek en hoe de verschillende onderdelen (zoals de probleemstelling, theoretisch kader en onderzoeksvraag) zich tot elkaar verhouden. Daarna was er nog tijd om samen met de begeleiders aan het praktijkonderzoek verder te werken.

In de middag gaven Kim en Rianne een workshop over de Top 20 principes voor onderzoek aan begaafde leerlingen. We hebben drie principes behandeld en in kleinere groepjes over door gepraat. Zo konden we elkaar inspireren en ervaringen met elkaar uitwisselen.

Ook gaven Nienke en Linde een update van hun scriptieonderzoek. Deze bijeenkomst was dat door de vragenlijsten en toestemmingsbrieven aan de rest voor te leggen en om zo feedback op te halen. De input gaan wij weer verwerken!

Daarna was het tijd voor een wandeling! We kregen namelijk een rondleiding van Femke op so de Keyzer. Ontzettend leuk en interessant om te zien en horen hoe zij hun onderwijs inrichten.

Tot slot bespraken we nog de belangrijkste punten uit de kamerbrief over onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen, die vlak voor de kerstvakantie is verstuurd. Daarna hebben we de dag afgesloten.