18 april 2017 7e bijeenkomst POINT

Anouke opent de bijeenkomst met een korte presentatie over het plan van aanpak m.b.t. de kleine cyclus. De mensen die met hetzelfde onderwerp aan de slag gaan worden gekoppeld en krijgen ook direct begeleiding van een van de onderzoekers.

Daarna heeft Liesbeth vd Velden ons meegenomen in haar good practice
op Obs Bibit. Ze heeft ons eerst een kwartetspel laten spelen dat ze zelf heeft gemaakt. Dat spel is de aanleiding voor een gesprek over eigenschappen van begaafde kinderen. Dit heeft ze ook in haar team gebruikt om een stukje scholing te starten rondom meer- en hoogbegaafdheid.
Liesbeth heeft zich vooral gefocust op het bijscholen van haar team. Hiervoor geeft ze regelmatig workshops tijdens studiedagen met het team. Liesbeth heeft ook mappen ontwikkeld met een theoretisch kader die ze gebruikt bij de workshops van 2-3 uur per thema. Ook heeft ze een intakelijst gemaakt waarbij al signalen op kunnen ploppen rondom begaafdheid. Hierbij heeft Liesbeth zelf kijkwijzers gemaakt voor ouders en leerkrachten.

Na de presentatie van Liesbeth hebben we naar de presentaties van de verschillende signaleringsinstrumenten gekeken en geluisterd. N.a.v. de presentatie van Desirée Houkema bij de bijeenkomst in februari over het signaleren van meer- en hoogbegaafdheid hebben de deelnemers in kleine groepjes de verschillende signaleringsinstrumenten bestudeerd. Een aantal mensen heeft een signaleringssysteem kritisch bestudeerd en dit vandaag gepresenteerd.

Door de presentaties hebben we een aardig beeld gekregen van de verschillende signaleringsinstrumenten die er op de markt zijn en de meerwaarde die ze al dan niet kunnen hebben in de klas. We merken echter ook dat we soms toch nog te weinig (achtergrond)kennis hebben van een instrument om er een gedegen oordeel over te kunnen geven.
Het voorstel is dan ook om de makers van alle instrumenten uit te nodigen om een voorlichtingsworkshop te geven.
Tot slot is iedereen met een onderzoeker in kleine groepjes uiteen gegaan om een stapje verder te komen in het verkrijgen van het juiste onderwerp en onderzoeksvraag.