18-04-2023, Bijeenkomst 6, jaar 1

Op dinsdag 18 april stond de zesde POINT013 bijeenkomst van jaar 1 gepland. Deze bijeenkomst vond plaats bij Fontys in Tilburg.

Na een kop thee of koffie startten we de bijeenkomst met de positieve babbelbox, ontwikkeld door oud-POINT-coördinator Elise. De babbelbox is gebaseerd op het PERMA-model uit de positieve psychologie en bevat verschillende gesprekskaartjes. In kleine groepjes zijn we met elkaar in gesprek gegaan.

Daarna is er tijd voor praktijkonderzoek. Na een korte algemene introductie gaan de leerkrachten verder werken aan de onderzoeksvragen, onderzoeksopzet en de poster. Er zijn weer mooie stappen gezet in de praktijkonderzoeken. Nienke en Linde geven aansluitend een update over de dataverzameling.

Daarna was het tijd voor twee energizers door Linda. Het eerste zijn de verschillende sets van ‘Wijs met Ballen’. Dit zijn ballen met op iedere bal verschillende vragen. Het tweede bestond uit een aantal spellen met Picoo. Het was erg leuk om deze spellen met elkaar te spelen en zeker een hele goede energizer!

In de middag verzorgen Susan Mandemakers en Leonie van Breda een presentatie over hoe zij voor SPOZ op iedere school een beleid rondom (hoog)begaafdheid hebben ontwikkeld. Voor deze presentatie zijn naast de POINT-deelnemers ook andere schoolleiders, bestuurders en intern begeleiders uitgenodigd. Susan en Leonie vertellen over het traject dat zij hiervoor de afgelopen jaren hebben doorlopen, hoe zij dat hebben aangepakt en waar zij tegenaan zijn gelopen. Tot slot is er ook ruimte om vragen te stellen. Dank voor jullie komst Susan en Leonie en fijn dat jullie ons hebben kunnen inspireren met jullie ervaringen!