18-01-2024, bijeenkomst 4

Het was een speciale bijeenkomst waar ook de schoolleiders van de betrokken POINT073-scholen bij aanwezig
waren. We startten de dag met een teambuildingsactiviteit die door Nanke verzorgd werd. Het leuke van deze opdracht was dat deze heel goed aansloot bij het thema van ons gezamenlijke product. De teambuilding was namelijk gericht op creatief schrijven. In twee groepen gingen we aan de slag met het schrijven van een groepsgedicht.

Na de teambuilding gingen we aan de slag met productontwikkeling, waarbij we brainstormenden over de vorm van het product. Dit deden met behulp van de werkvorm ‘brainwriting’. Aan het einde van deze brainstrom hadden we een aantal opties. ’s Middags hebben we samen met de schoolleiders beoordeeld welke opties kansrijk waren, welke
risicovol en welke sowieso afvielen. Uiteindelijk hebben we een besluit genomen over de vorm. De komende bijeenkomsten gaan we dit verder uitwerken.

Naast productontwikkeling hebben we ook weer gewerkt aan het eigen praktijkonderzoek. Verder was er ruimte om te werken aan de materiaalbeschrijving over het aangeschafte materiaal voor op school. Deze materiaalbeschrijvingen verzamelen we en plaatsen we op de website van POINT, zodat andere onderwijsprofessionals deze kunnen raadplegen als zij overwegen om bepaald materiaal aan te schaffen voor op school. Voor voorbeelden, zie onze
website.

Tot slot was er ruimte om tips uit te wisselen voor verrijking van het lesaanbod. Dit was erg inspirerend en leuk tips meteen uit te kunnen proberen in de onderwijspraktijk! De betrokkenheid van iedereen was voelbaar en het is mooi om te zien hoe we gezamenlijk stappen zetten. Op naar de volgende bijeenkomst!