17 april 2018, 8e bijeenkomst 2e jaar POINT

Vandaag kwamen Ingrid Nagtzaam en Anite van Oijen (https://www.hetkanvoorhetkind.nl/) ons inspireren met een presentatie
over differentiëren in de groep . Zij zetten ons regelmatig aan de slag en daaruit kwamen mooie gesprekken voort.
Iedereen stoeit met dit thema omdat we allen aanvoelen dat hier een mooie maar moeilijke taak ligt voor de leerkrachten
die met de cognitief sterkere leerlingen in de klas aan de slag willen.
Regelmatig werd dan ook aangehaald dat misschien wel ons hele onderwijssysteem op de schop genomen moet worden
willen we dit allemaal kunnen realiseren. Uiteraard leverde dat ook weer de nodige gespreksstof op.

 

 

 

 

 

 

Na deze presentatie nam Doortje ons mee in de werkwijze die zij op haar school hebben gebruikt bij de opzet van de Plusklas.
Deze good practice toonde mooi aan welke keuzes er gemaakt waren en welke vragen het weer opriep.
Tenslotte hebben we nog gewerkt aan onze eigen onderzoeksverslagen die binnenkort af moeten zijn,
zodat ze rond de zomervakantie gepresenteerd kunnen worden in Zorgprimair.