16-06-2020 Bijeenkomst 8, jaar 4

Dinsdag 16 juni 2020 – POINT-bijeenkomst 8, jaar 4

In de ochtend hebben een aantal POINT-leerkrachten gebruik gemaakt van een online afspraak, om samen te werken aan onderzoek klein. Vanwege de drukke periode met onderwijs op afstand, was het lastig om tijd vrij te maken voor het onderzoek. Maar door samen erover te sparren, ontstaat bij velen de inspiratie om weer aan de slag te gaan.

De gezamenlijke bijeenkomst start met een aantal leuke mededelingen. Zo zal Marion vanaf volgend schooljaar deelnemen aan POINT. Daarnaast start in september de Schoolleiders PLG en een nieuwe onderzoekswerkplaats in regio Eindhoven: POINT040. Wat een fijn nieuws om mee te beginnen!

Nadat we hebben bijgepraat, bespreken we het jaarrooster van 2020-2021 en plannen om de betrokkenheid met de POINT-scholen te vergroten. Linda heeft alle POINT-leerkrachten geïnterviewd voor haar onderzoek en deelt de eerste bevindingen. Daarna stelt Linda nog wat aanvullende, verdiepende vragen.

Vervolgens geeft Elise een presentatie over het onderzoek naar de psychologische basisbehoeften (autonomie, verbondenheid en competentie) van leerlingen tijdens het onderwijs op school en het afstandsonderwijs. Door middel van plaatjes wordt inzichtelijk gemaakt hoe leerlingen met verschillende kenmerken, zoals (hoog)begaafdheid, leer- of gedragsstoornissen, het afstandsonderwijs ervaren volgens hun ouders. Op dit moment werken Anouke en Elise samen met collega’s aan twee rapportages: één voor het basisonderwijs en één voor het voortgezet onderwijs. Deze worden binnenkort gedeeld, ook op de website van POINT.

Tot slot delen we met elkaar de positieve punten van POINT en wensen we elkaar een fijne vakantie. Het voelt vreemd om de laatste POINT-bijeenkomst van dit schooljaar online af te sluiten, maar wij hopen elkaar in september weer ‘live’ te ontmoeten en kijken uit naar een heel inspirerend nieuw POINT-jaar!