16-04-2024, bijeenkomst 6

We startten de dag met een korte check-in die overging in een teambuildingsopdracht. Eigenlijk was dit teambuilding en productontwikkeling in één, want het uiteindelijke doel was het bedenken van een naam voor ons product. We startten met een associëeropdracht met ballonnen. Daarna bekeken we kenmerken van andere bekende productnamen. Uiteindelijk gingen we in drie groepjes brainstormen over de naam van ons product. We hebben een naam bedacht, maar deze houden we nog even geheim 😉.

Nadat de naam voor het product bedacht was, werd het definitieve format voor het product met de groep gedeeld en besproken. Dit format kan gebruikt worden voor het verder uitwerken van het product. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het verder uitwerken van het product. Ook is er feedback gegeven op de eerste uitgewerkte onderdelen van het product.

Tijdens de volgende bijeenkomst vindt het Kennisfestival plaats. Dan laten de POINT073-deelnemers aan het werkveld zien wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan binnen POINT. Om dit goed voor te bereiden en iedereen het zelfvertrouwen te geven dat ze iets moois hebben om te laten zien, kreeg iedereen de kans om even kort te vertellen wat ze onderzocht hebben en wat ze willen laten zien op 28 mei. Er was ruimte om vragen te stellen en elkaar te voorzien van tips en tops. Erg leuk om te horen wat iedereen wil gaan laten zien. We kunnen nu al concluderen dat we een mooie opbrengst hebben! Na de plenaire bespreking was er ruimte om verder te werken en de puntjes op de i te zetten voor de bijdrage aan het Kennisfestival.

De dag eindigde met de interessante lezing van Marielle Wittelings (promovendus aan de Radboud Universiteit) over (vermoedelijk) dubbel bijzondere leerlingen.