15-05-2024, bijeenkomst 7

Op dinsdag 14 mei vond de zevende POINT013-bijeenkomst plaats op OBS Koolhoven in Tilburg.

De bijeenkomst werd gestart met een check-in. Na de opstart lichtte Anouke de stand van zaken met betrekking tot onderzoek groot toe. De dataverzameling is grotendeels afgerond en de gegevens worden nu geanalyseerd.

Vervolgens stond de good practice op het programma. Binnen Kinderstad zijn twee deelnemers bezig geweest met het ontwikkelen van beleid voor de gehele stichting t.a.v. (hoog)begaafdheid. Zij hebben met een innovatieteam volgens het design thinking concept een beleidsvoorstel geschreven hoe de stichting om moet gaan met meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Na een korte koffiepauze lichtte Suzanne Gerritsen het onderzoek toe dat zij heeft uitgevoerd naar de mate waarin het bezoeken van een plusklas samenhangt met het gevoel van competentie van leerlingen. Na de presentatie was het tijd om even lekker buiten te bewegen doormiddel van een energizer. Er waren een drietal spellen bedacht die gericht waren op teambuilding en samenwerking. Het doel van deze spellen was om elkaar (nog beter te leren kennen) en om gebruik te maken van talenten tijdens het samenwerken.

Na de lunch zijn we gestart met een presentatie van Marina over de laatste fase van het eigen onderzoek. Tijdens deze presentatie werd er ingezoomd op de interpretatie en weergave van de bevonden resultaten, het formuleren van een passende conclusie en het in kaart brengen van punten voor het hoofdstuk discussie.

Jan van Nuland kwam langs om een workshop te geven rondom het thema: Leren essentiƫle vragen stellen. Jan gaf een heel aantal voorbeelden en tips die je kan gebruiken om leerlingen aan te zetten om goede vragen te stellen. Met een aantal tips gingen we ook zelf aan de slag om te ervaren hoe je de methodes kan toepassen en wat de opbrengst hiervan is.

Het laatste gedeelte van de dag bestond uit het werken aan het eigen onderzoek. De deelnemers gingen samen met de onderzoeksbegeleiders aan de slag om te werken aan de resultaten, conclusie en de discussie.