14-10-2021 Bijeenkomst 2, jaar 6

Donderdag 14 oktober 2021 – Tweede bijeenkomst, jaar 6

Vandaag beginnen we de bijeenkomst met teambuilding. In twee groepen bouwen we letterlijk samen (aan) POINT. De deelnemers gaan in gesprek over de doelen van POINT en hoe we dit (willen) bereiken. Dit wordt vertaald in twee creatieve bouwwerken van lego! Zo wordt een brug gebouwd als metafoor voor de verbinding tussen wetenschap en praktijk en wordt een huis op wielen gebouwd, omdat POINT in beweging is.

Ook dit schooljaar zal er weer een grootschalig POINT-onderzoek plaatsvinden. Melissa, masterstudent Orthopedagogiek, zal daarom tot aan de zomervakantie bij POINT betrokken zijn. In subgroepen gaan we in gesprek over de meegebrachte vraagstukken vanuit de scholen. Er wordt veel gebrainstormd, waarbij interessante thema’s aan bod komen.

Uiteindelijk wordt besloten dat het onderzoek van dit jaar zich richt op de urgentie van schoolleiders en leerkrachten voor passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Alle deelnemers zijn enthousiast over het thema, omdat urgentie vaak onderliggend is aan andere vraagstukken. Hopelijk levert het onderzoek mooie inzichten op voor de onderwijspraktijk en wetenschap!

Na een korte pauze gaan de leerkrachten aan de slag met hun eigen praktijkonderzoek. Tijdens deze werksessie wordt hard gewerkt aan de onderzoeksverslagen. Vervolgens deelt Daniëlle haar good practice, een product dat zij heeft samengesteld: Talent Builders. Het is een doos vol materialen die tijdens een kindgesprek ingezet kunnen worden. Tot slot bespreken we een eerste idee voor productontwikkeling.

Het was weer een geslaagde dag en we kijken alvast uit naar de volgende bijeenkomst in november!