14-03-2024, bijeenkomst 5

Traditiegetrouw organiseren we tijdens bijeenkomst vijf, in het kader van de Week van de Hoogbegaafdheid, de pabo studieochtend voor tweedejaars pabostudenten van Fontys Hogescholen. Ook dit jaar hebben we met veel enthousiasme toekomstige leerkrachten meegenomen in het thema ‘effectief leraarschap voor leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid’. Anouke Bakx heeft gesproken over wat (hoog)begaafdheid is en hoe kenmerken van (hoog)begaafdheid te herkennen zijn. Haar verhaal werd vervolgd door een interactieve dialoog tussen ervaringsdeskundigen en de studenten. Daarnaast heeft Femke Hovinga meer inzicht gegeven in het signaleren van meer- en hoogbegaafdheid in de klas, inclusief het gebruik van ZOOV+. De ochtend werd afgesloten met diverse workshops, verzorgd door POINT-deelnemers. POINT073-deelnemers hebben workshops gegeven over: denksleutels, verrijking d.m.v. hogere orde denkvragen en Grej of the Day. Na de lunchpauze sloten enkele leden van de Academische Werkplaats Rijswijk aan. Deze werkplaats richt zich op het thema gelijke kansen en is een samenwerking tussen Bureau Talent, Radboud Universiteit en Rijswijks Lyceum en Van Vredenburch College. De samenkomst stond in het teken van uitwisseling. Het was inspirerend om meer te leren over elkaars werkwijze.

’s Middags sloot Janneke de Wolf van Onderwijs Maak Je Samen (OMJS) aan. OMJS wil ons product gaan uitgeven (hoera!). Daarom is het belangrijk om goede afspraken te maken over vorm en inhoud. Het productformat dat we gemaakt hebben, is voorgelegd aan OMJS en de feedback van OMJS is besproken. Vervolgens hebben we de eerste stappen gezet in de inhoudelijke uitwerking van het product.