13 december 2017 3e bijeenkomst POINT

Op 13 december vond de derde bijeenkomst van POINT plaats. Dit keer waren we te gast op Obs De Kikkenduut in Oisterwijk. We zijn de bijeenkomst begonnen met het invullen van een onderzoeksscan. Naast het zelf invullen van de scan, krijgt iedereen ook nog een scan mee om op de eigen school in te laten vullen. Deze scan wordt als nulmeting gebruikt.
Daarna heeft Nathalie van Geloven ons verteld over de plusklas die ze op De Kikkenduut heeft opgezet en laten zien hoe dat gegroeid is tot wat het nu is. Ze liet ook een filmpje zien dat door de kinderen uit de plusklas is gemaakt. De afgelopen bijeenkomst kreeg iedereen de opdracht mee om naar literatuur te zoeken.

Lisette Hornstra heeft nog eens goed uitgelegd hoe je geschikte literatuur kunt zoeken. Wat is geschikte literatuur? Waar vind je dat? Hoe zie je of literatuur wetenschappelijk onderbouwd is of niet? Na deze toelichting zijn de twee onderzoeksgroepen weer uit elkaar gegaan en per groep zijn de opbrengsten van het literatuuronderzoek bekeken en besproken. Hoe is het gegaan met het zoeken van literatuur? Welke artikelen heb je gevonden? Heb je nieuwe kennis opgedaan, nieuwe inzichten verkregen. Wat kunnen we hiermee voor onze onderzoeksvraag, enz.

Voor de meeste leerkrachten is het nieuw om op deze onderzoeksmatige manier te werken. Het is mooi om te merken dat de leerkrachten het erg leerzaam vinden. Het wakkert de professionele nieuwsgierigheid verder aan en nodigt uit tot kritisch bevragen en overwegen van zogenaamde ‘waarheden’. Dingen die eerst verteld werden als feiten, worden nu heel voorzichtig gedeeld. “Ik heb gehoord dat……maar of het ook wetenschappelijk onderbouwd is?”. Het zorgt er in ieder geval voor dat er nu vragen gesteld worden over veronderstellingen die eerst voor waarheid aangenomen werden. Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Natuurlijk is de ervaring van wat werkt in de praktijk heel waardevol, maar het is ook fijn om te weten waarom het voor dit kind werkt en of het ook voor alle (hoog)begaafde kinderen werkt? Kan een bepaalde succesbeleving ingezet worden voor alle kinderen? Het uitwisselen van nieuwe kennis en al eerder opgedane kennis en ervaringen leidt tot het goede gesprek en vormt aanleiding voor nieuwe of bijgestelde vragen. Dat betekent dat er weer genoeg vragen zijn om te onderzoeken. We kunnen voorlopig weer vooruit!