11-09-2018 POINT bijeenkomst 1 jaar 3

POINT bijeenkomst 1, jaar 3, 11 september 2018

Vandaag was de eerste bijeenkomst van het derde en laatste jaar van POINT. Alle leerkrachten hebben tijdens de eerste twee jaar van POINT een onderzoek uitgevoerd op de eigen school en daar een artikel over geschreven. Deze artikelen zijn gezamenlijk gepubliceerd in een uitgave van Zorg primair. Vandaag kregen de leerkrachten het mooie resultaat te zien en een exemplaar uitgereikt.

Verder heeft Lisette Hornstra (onderzoeker Utrecht University) de onderzoeken gepresenteerd van de drie studenten die vorig studiejaar bij de POINT werkplaats betrokken waren. Deze studenten hebben voor hun scriptie onderzoek gedaan binnen de werkplaats POINT, onder begeleiding van Lisette. Een samenvatting van deze drie onderzoeken is te vinden op de website van POINT onder het kopje ‘Kennisdeling à publicaties/presentaties à masterscripties’. 
https://www.point013.nl/wp-content/uploads/2018/07/Joshi-Verschuren-4070488-Valorisatieverslag-juni-2018-versie-2.pdf
https://www.point013.nl/wp-content/uploads/2018/07/Valorisatie-Kallista-Veltkamp-revisie-2.pdf
https://www.point013.nl/wp-content/uploads/2018/08/Hoe-kunnen-we-hoogbegaafde-leerlingen-motiveren.pdf

In augustus 2018 zijn Anouke, Sven en Maartje naar de ECHA-conferentie in Dublin geweest. (Sven heeft daar zijn onderzoek naar kindertekeningen gepresenteerd). Tijdens de bijeenkomst wordt een korte impressie gedeeld van de conferentie en de interessante presentaties die ze hebben bijgewoond.

De leerkracht-onderzoekers hebben binnen POINT materiaal aan mogen schaffen voor het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. De leerkrachten gaan van dit materiaal een beschrijving maken en een kort filmpje. Vandaag wordt er uitleg gegeven over de materiaalbeschrijving waar de leerkracht-onderzoekers vervolgens tijdens de werktijd mee aan de slag zijn gegaan.

Als laatste heeft Anouke Bakx (lector Fontys Hogeschool Kind & Educatie) haar eerste indruk van het onderzoek naar de vraag ‘Wie ben ik?’ middels de ‘Leraarspin’, gepresenteerd.