11-04-2024, bijeenkomst 6

Op donderdag 11 april vond de zesde POINT013-bijeenkomst plaats. We startten op Fontys Kind en Educatie in Eindhoven en sloten de dag af bij de Day a Week school in Best.

De dag startten met teamwork oefeningen, waarbij het accent lag op samenwerken en positief coachen. Dit deden we a.d.h.v. Sphero robot ballen. Deze ballen kan je programmeren met verschillende apps.

Na de opstart lichtte Anouke de stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek toe. Ervaringen rondom de afname werden uitgewisseld en de laatste afspraken rondom de afname van de resterende data verzameling werden gemaakt.

Tijdens het eigen onderzoek ging iedereen vooral aan de slag met het coderen, transcriberen en analyseren van de data. Na een lunchpauze was er ruimte om de meegebrachte materialen te bekijken. De deelnemers hadden niet alleen materialen meegenomen die in de (Plus)klassen kunnen worden ingezet, maar er waren ook verschillende beleidsdocumenten meegenomen.

Na de materialenmarkt stapten we allemaal in de auto op weg naar Best. We waren uitgenodigd om een kijkje te nemen bij de Day a Week School. Dit is een concept dat als uitgangspunt heeft om de ontwikkeling van cognitief talent bij leerlingen met een sterk analyserend en creatief denkvermogen te stimuleren door hen uitdaging te bieden. Dit gebeurt vanuit een onderwijsvoorziening van één dag in de week. Tijdens ons bezoek kregen we een presentatie over de inhoud van het programma en daarnaast werden er ook verschillende activiteiten gedaan om het programma van de Day a Week School te ervaren.

Al met al een hele leerzame en afwisselende dag.