11-04-2023 Bijeenkomst 6, jaar 3

We begonnen de bijeenkomst met een check-in, waarbij we o.a. uitwisselden wanneer de bijeenkomst geslaagd zou zijn en welke reis we nog zouden willen maken. Na deze rustige start stond de rest van de ochtend in het teken van de ontwikkeling van ons product. De inhoud staat nu grotendeels op papier en de vormgeving is ook duidelijker geworden. We hebben voorbeeldkaarten gemaakt die de uitgever al gaat vormgeven. Mooie stappen!

Na een lunchwandeling in de zon, kwam Annemieke Weterings-Helmons langs om een presentatie te verzorgen over dubbel-bijzonderheid. Hier hebben we veel waardevolle inzichten uit kunnen meenemen! Zo gaf Annemieke ons mee dat bij dubbel bijzondere leerlingen sprake is van 1+1=3. Dit betekent dat de twee diagnoses niet los van elkaar gezien kunnen/moeten worden bij de aanpak; de twee diagnoses zijn samen één nieuwe diagnose.

We eindigden de dag met twee uitwisselrondes. Tijdens de eerste uitwisselronde vertelde iedereen waar zij/hij onderzoek naar heeft gedaan en hoe zij/hij het onderzoek omzet tot iets concreets voor de praktijk. Er zijn mooie producten ontwikkeld waar de scholen zeker iets aan gaan hebben! Het tweede uitwisselrondje stond in het teken van de materiaalbeschrijvingen. Iedereen had zijn materiaal van de beschrijving meegenomen en lichtte het materiaal toe. Vervolgens was er de ruimte om de materialen te bekijken.

Het was weer een succesvolle dag!