10-03-2022 bijeenkomst 5, jaar 6

Donderdag 10 maart 2022 – vijfde bijeenkomst jaar 6

De vijfde bijeenkomst vindt weer volledig fysiek plaats, maar dat is niet de enige reden waarom het een speciale bijeenkomst is. Tijdens deze vijfde bijeenkomst komen de verschillende POINT-werkplaatsen bij elkaar om samen een waardevol aanbod aan workshops voor de pabo-studieochtend te realiseren. Daarnaast vindt de schoolleiders PLG plaats. 

De ochtend start met de pabo-studieochtend. Deze ochtend bestaat uit drie verschillende onderdelen, namelijk een lezing van Anouke, een interactieve dialoog met (hoog)begaafde (jong)volwassenen en verschillende workshops. Het doel van de ochtend is om te werken aan ‘goed leraarschap voor (hoog)begaafde leerlingen’. Mooi dat we dit kunnen realiseren in de week van hoogbegaafdheid!

Na de lunch komen we met POINT013 bij elkaar om aan productontwikkeling te werken. Fijn om te zien dat we weer een stap verder zijn gekomen.

In de middag vindt de schoolleiders PLG plaats. Tijdens de PLG komen de schoolleiders van verschillende POINT-scholen samen om met hun POINT-leerkracht een veranderkundig spel te spelen. 

De dag wordt afgesloten met een borrel en het uitreiken van een plantje voor elke POINT-school. Het plantje wordt uitgereikt, omdat we met POINT de Best Practice-Based Research Award van de Eapril Conferentie hebben gewonnen. Daarnaast zijn we genomineerd voor de Onderwijsprijs Noord-Brabant. Ondertussen weten we dat we ook deze prijs hebben gewonnen! We zijn ontzettend trots op de behaalde resultaten en dat willen we graag delen met alle POINT-scholen.