1 november 2016 Kick Off POINT

Op dinsdag 1 november 2016 vond de kick off plaats van de onderwijsonderzoekswerkplaats POINT. POINT staat voor Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent. In deze werkplaats vindt een samenwerking plaats tussen 11 basisscholen (vanuit de besturen OPMAAT en BOOM), Fontys Hogeschool Kind en Educatie Pabo Tilburg en de universiteiten van Tilburg, Utrecht en Nijmegen.

Binnen POINT wordt de komende twee jaar onderzoek gedaan dat in eerste instantie gericht is op de hoogbegaafden waarbij signalering en motivatie de twee onderzoeksthema’s zijn.

In de eerste bijeenkomst is aan alle deelnemers gevraagd om op een ansichtkaart antwoord te geven op de vraag: Wanneer is POINT voor jou geslaagd?

 

 

 

 

 

 

In totaal waren er 34 kaarten ingevuld. 11 door de deelnemende leerkrachten, 14 vanuit de directies en bovenschoolse directeuren, 4 vanuit de universiteiten, en 5 vanuit overige partijen.

Vanuit de directies is aangegeven dat het POINT traject geslaagd is als de samenwerking po-wo verbeterd is. Daarmee wordt bedoeld dat de afstand tussen po en wo verkleind wordt en er op basis van goede wetenschappelijke onderbouwing betekenisvol onderwijs voor ieder kind gegeven kan worden. Ook werd een paar maal benadrukt dat het geslaagd is als we handvaten krijgen/ kunnen vinden om de hoogbegaafde kinderen in de klas te helpen.
Tweemaal werd door een directeur aangegeven dat het geslaagd is als de (basis)kennis over hoogbegaafdheid van de mensen in de scholen verbeterd is.

De mensen die deelnamen vanuit de universiteit komen tezamen eigenlijk tot dezelfde uitkomst. Zij hopen op een betere aansluiting PO-WO om zo tot een goed onderbouwd, beredeneerd aanbod te komen voor de hoogbegaafde kinderen in de klas.

De reacties van de leerkrachten liggen meer op het gebied van de praktische toepasbaarheid van de opgedane kennis over hoogbegaafdheid (signaleren, begeleiden), en minder op de onderzoeksvaardigheden. Dit zou kunnen komen doordat voor veel leerkrachten in het begin toch nog wat onduidelijk was wat er precies ging gebeuren in de onderzoekswerkplaats. De focus lag bij hen dus veelal op het thema hoogbegaafdheid.

Een mooie uitspraak van een leerkracht was: “voor mij is het nu al geslaagd. Ik ben zo blij met zoveel betrokken kennis-experts in en rondom het werkveld. Dit wordt vast een prachtig project.” Dat is ook zeker een van de mooie dingen die het oplevert, want behalve de genoemde ‘verschillen’ voelen we samen ook dat we met iets moois bezig zijn voor een groep kinderen waar tot nu toe te weinig aandacht voor is geweest. Uiteindelijke doelstelling is natuurlijk dat alle kinderen van deze opgebouwde kennis profijt gaan hebben.