09-03-2023, Bijeenkomst 5, jaar 1

Tijdens deze vijfde bijeenkomst kwamen de verschillende POINT-werkplaatsen (Tilburg 013, Eindhoven 040 en Den Bosch 073) bij elkaar om samen een waardevol aanbod aan workshops voor de pabo-studieochtend te realiseren. Daarnaast vond de schoolleiders PLG plaats. 

De ochtend startte met de pabo-studieochtend gericht op het lesgeven aan (hoog)begaafde leerlingen, georganiseerd in het kader van de Week van de hoogbegaafdheid. Deze ochtend bestond uit drie verschillende onderdelen, namelijk een lezing van Anouke over wat (hoog)begaafdheid is en hoe je (hoog)begaafdheid kunt herkennen, een interactieve dialoog met (hoog)begaafde jongeren en verschillende workshops verzorgd door de POINT-leerkrachten. Het doel van de ochtend was om te werken aan ‘goed leraarschap voor (hoog)begaafde leerlingen’. Mooi dat we dit hebben kunnen realiseren in de week van hoogbegaafdheid. 

Na de lunch kwamen we met POINT013 bij elkaar om aan het praktijkonderzoek te werken. Tijdens de bijeenkomst was ruimte om in de onderzoeksgroepen verder te werken aan de onderzoeken. Goed om te zien dat iedereen stappen maakt in het onderzoek. 

In de middag vond de schoolleiders PLG. Tijdens de PLG kwamen de schoolleiders van verschillende POINT-scholen samen om met hun POINT-leerkracht een workshop over gespreid leiderschap te volgen. Deze workshop werd verzorgd door Marlon van de Put, oud schoolleider, docent bij Fontys én PhD kandidaat waarbij zijn onderzoek zich richt op de school als professionele leergemeenschap en gespreid leiderschap. De workshop bestond uit een mooie afwisseling tussen theoretische overdracht en uitwisseling tussen de POINT-leerkrachten en schoolleiders.

De dag werd afgesloten met een hapje en een drankje.