07-04-2022 Bijeenkomst 6, jaar 1

Donderdag 7 april 2022 -bijeenkomst 6 jaar 1

Na verschillende bijeenkomsten op de pabo, vond de zesde POINT-bijeenkomst weer op een school plaats. We waren welkom op Wittering.nl. Ontzettend leuk om weer op een school aanwezig te kunnen zijn!

Tijdens de bijeenkomst gaf Rachel Verheijen-Tiemstra een workshop over ethiek. De POINT-deelnemers werden geïnformeerd over belangrijke ethische aspecten van onderzoek doen, zoals vrijwillige deelname, informed consent en de principes van integer onderzoek. Daarnaast gingen we aan de slag met ethische dilemma’s die leerkrachten tegen kunnen komen in hun dagelijkse onderwijs- en onderzoekspraktijk.


Na de leerzame workshop over ethiek gaf Janet van Horssen een inspirerende lezing over hoogbegaafdheid vanuit levensloopperspectief. Onderwerpen die tijdens deze lezing aan bod kwamen waren vroegsignalering, het gezinssysteem en identiteitsvorming. Janet vertelde dat uit onderzoek blijkt dat de identiteitsontwikkeling sneller verloopt als er een vermoeden is van hoogbegaafdheid. Wanneer hoogbegaafdheid is vastgesteld verloopt de
identiteitsontwikkeling nog sneller. Janet eindigde haar lezing met de boodschap: ‘Zie hoogbegaafdheid niet als een label maar als een referentiekader’.


Na de pauze zijn we aan de slag gegaan met het finetunen van de onderzoeksvraag en het bepalen van de onderzoeksmethode van ons eigen praktijkonderzoek. We sloten de dag af met een rondleiding door Wittering.nl en een inspirerende good practice van Marianne Rongen over kernconcepten en Mevolution.


Het was een inspirerende dag waarbij we weer mooie stappen hebben kunnen maken voor
ons eigen praktijkonderzoek.