04-03-2021 PABO-studiedag, jaar 1

Donderdag 4 maart 2021 – PABO-studiedag, jaar 1

Op donderdag 4 maart was het weer tijd voor de jaarlijks door POINT georganiseerde pabo-studieochtend. Deze ochtend stond natuurlijk in het teken van (hoog)begaafdheid. Vanwege de corona-maatregelen vond de pabo-studieochtend online plaats. De opkomst was er niet minder om! We zaten met zo’n 200 deelnemers in de digitale omgeving.

Anouke opende de ochtend en verzorgde en presentatie over het signaleren en de kenmerken van (hoog)begaafdheid. Na deze interessante presentatie was het tijd voor meer actie.. een pubquiz! De pubquiz bestond uit verschillende vragen omtrent (hoog)begaafdheid. De studenten deden enthousiast mee, mede omdat er leuke en bruikbare prijzen voor in de klas te winnen waren. Uiteindelijk ging een team van de pabo in Venlo er met de hoofdprijs van door: een enIQma-snackpakket.

Na een korte pauze was het tijd voor de workshops van een aantal POINT-leerkrachten. De keuze was ruim, workshops gingen o.a. over het inzetten van smartgames, het zijnsluik en onderzoekend en ontwerpend spelen. De workshops werden gewaardeerd door de studenten, mede omdat de POINT-leerkrachten uit de praktijk komen en ook regelmatig met (hoog)begaafde leerlingen te maken hebben.

In de middag stond de vijfde (online) POINT-bijeenkomst op het programma. POINT013 en POINT040 startte de bijeenkomst samen met een kennismakingsactiviteit. De activiteit vond plaats in kleine groepjes, waarbij een afbeeldingenronde (een afbeelding kiezen bij de vraag) en een voorwerpronde (een voorwerp kiezen bij de vraag) centraal stonden. Het was een leuke manier om elkaar beter te leren kennen.

Na de kennismakingsactiviteit werd er nagedacht over belangrijke thema’s voor de kennisagenda. De kennisagenda vormt een belangrijke bouwsteen voor het nieuwe NRO-programma.

Heidi de Vries gaf vervolgens een workshop over differentiëren in de klas. We kregen steeds informatie over differentiëren en werden vervolgens aan de slag gezet in subgroepjes. We eindigden de bijeenkomst met onderzoek groot en klein. Voor onderzoek groot werd informatie gegeven over de dataverzameling. Met onderzoek klein gingen we aan de slag met de onderzoeksvraag.

Het was een leuke, informatieve en interactieve dag!