01-12-2022 Bijeenkomst 3, jaar 2

Op donderdag 1 december stond de derde POINT073 bijeenkomst van jaar 2 op de planning. Deze bijeenkomst vond weer plaats op een school, namelijk EC ’t Sparrenbos in Rosmalen!

 
We begonnen de dag met een actieve check-in, namelijk ‘Ga staan als…’. Daarna volgde de rondleiding door EC ’t Sparrenbos. Angela liet ons beide locaties zien. Met name de lokalen waar de bovenschoolse peergroep dubbelklik onderwijs krijgt, sprak erg aan. Ook vertelde Angela over de ‘Excstra’ groep en ‘Newtonkids’.

Na de rondleiding verzorgden Wilke en Sophia een presentatie over hun onderzoek. Ze namen de POINT-deelnemers mee in het proces dat ze doorlopen hebben sinds de vorige bijeenkomst. Wilke en Sophia hebben zich verdiept in verschillende concepten. De komende periode gaan ze bepalen op welke concepten ze zich gaan focussen en gaan ze deze concepten verwerken in concrete onderzoeksvragen.

Vervolgens stond het praktijkonderzoek op de planning. Allereest gaf Kim een korte presentatie over betrouwbaarheid en validiteit van meetinstrumenten en besteedde ze aandacht aan toestemmings- en informatiebrieven. Daarna werd Vronie Disselhorst voorgesteld. Vronie zal de rol van Rachel gaan overnemen, heel erg fijn! De POINT-deelnemers gingen vervolgens uiteen in drie groepje. Elke POINT-leerkracht kreeg binnen haar groepje een half uur de tijd om aandacht te besteden aan haar onderzoek. Mooi om te zien dat iedereen stappen zet in het praktijkonderzoek!


Na de feedbackrondes vond een teambuildingactiviteit plaats. Elkaar (nog) beter leren kennen was hierbij het doel en dat doel is zeker bereikt! De teambuilding werd vervolgd door een good practice van Pamela Plasmeijer, waarin ze meer vertelde over kwaliteitskaarten en beleidsplannen omtrent (hoog)begaafdheid. 
 
De dag werd afgesloten met een boekpresentatie van Mia Frumau. Mia vertelde aan de hand van afbeeldingen (uit haar boek) over haar boek ‘Hoogbegaafdheid: emotionele ontwikkeling bij kinderen en (jong)volwassenen. Toolbox voor de praktijk’. Het was mooi dat ze afsloot met ‘verbinding gaat over hoe je de ander zich laat voelen’.  
 
Het was een lange, maar waardevolle en gezellig dag. Op naar de volgende bijeenkomst in het nieuwe jaar!